13 - 20.7.2018 zavřeno. Objednávky se budou vyřizovat po 23.7. 2018.

Paralyzéry PIEXON — GunShop

Paralyzéry PIEXON

V zásadě představují naše výrobky zařízení pro rozstřikování dráždivých látek o vysokém výkonu. Aktivací výbušné slože se vytvoří potřebný tlak, který překoná utěsnění trysky dráždivé látky, tato pak ve formě úzkého, přesně cíleného paprsku zasáhne zaměřený cíl. Tento patentovaný aplikační systém má celou řadu výhod: nedochází k tlakovým ztrátám, se zařízením není nutno před použitím zatřepat, dochází k aplikaci paprsku kapaliny o velmi vysoké rychlosti (JPX Jet Protector 180 m/s, 650 km/hod, Guardian Angel 50 m/s, 180 km/hod), což má za následek prodloužení dostřelu, zvýšení přesnosti a eliminaci rizika vychýlení vlivem postranního větru.

Odpovídajících produktů: 2 1