Obranný sprej pepřový — GunShop

Obranný sprej - KO JET Pepřový sprej (tekutá střela)-40ml

115 Kč vč. DPH

Katalogové č.: 272063

Dostupnost: dočasně nedostupné

Obranný sprej - KO JET Pepřový sprej (tekutá střela)-40ml

Prodej od 18ti let!

Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) o objemu 40 ml.
Výstřik má charakter PAPRSKU a je proto méně náchylný na rozptýlení při případném mírném větru.
Dostřik max. 6 m, rozptyl cca 0,5 m ve vzdálenosti 4 m.
Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 4-ti sekund.
Vyrobeno v Německu.

Průměr nádobky 35 mm, výška 110 mm.
Sprej nelze opětovně plnit.

R-S věty:
Pozor:
S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S-9 Skladujte na dobře větraném místě.
S-23 Nevdechujte aerosol.
S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

Vzkaz prodejci

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Máte otázku, komentář nebo potřebujete doplňující infomace?

* - Tento údaj nebude zveřejněn a slouží pro případné osobní kontaktování.
Provozovatel je oprávněn nezveřejnit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem nebo jinak nevhodné.